Instalace Open WebMailu v CentOSu

Open WebMail je open source webmail napsaný v Perlu. Z uživatelského hlediska je velice přívětivý a často díky této vlastnosti nahrazuje Squirrelmail, což je jeden z nejrozšířenějších webmailů a je součástí většiny Linuxových distribucí. Open WebMail poskytuje kromě základních funkcí pro obsluhu mailů i další užitečné funkce jako je adresář, kalendář s plánovačem, WebDisk pro správu domovského adresáře, možnost nastavení filtrace pošty, podpora rozšířeného vyhledávání v mailech a další. Nechybí samozřejmě ani lokalizace do českého jazyka.

Instalace

Open WebMail není součástí CentOSu a ani není v žádném z hlavních (důvěryhodných) neoficiálních repozitářů pro CentOS či RHEL. Vývojáři Open WebMailu však dávají k dispozici i balíček pro RHEL. Tento balíček je k dispozici v sekci "Download".

Open WebMail závisí na dalších balíčcích:

rpm -qp --requires openwebmail-2.52-1.i386.rpm

perl 
perl-suidperl 
perl-Compress-Zlib 
perl-Text-Iconv 
/bin/sh 
rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1

Balíček perl-suidperl je standardní součástí distribuce CentOS, balíček perl-Compress-Zlib a perl-Text-Iconv nalezneme v repozitáři Daga Wieerse. Repozitář Daga Wieerse si můžeme přidat do zdrojů - tedy například do souboru /etc/yum.repos.d/dag.repo takto:

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
gpgkey=http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
enabled=1

Po této úpravě již provedeme instalaci standardním způsobem:

yum install perl-suidperl perl-Compress-Zlib perl-Text-Iconv
rpm --import http://openwebmail.org/openwebmail/download/redhat/rpm/gpg-key/RPM-GPG-KEY-openwebmail
yum localinstall openwebmail-2.52-1.i386.rpm 

Konfigurace

Před přístupem na URL, kde leží Open WebMail, což je http://localhost/cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl je dobré provést inicializaci databází. Do souboru /var/www/cgi-bin/openwebmail/etc/dbm.conf uvedeme následující:

dbm_ext         .db
dbmopen_ext       .db
dbmopen_haslock     no

a poté spustíme příkaz pro inicializaci databázových souborů:

/var/www/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-tool.pl --init

Pak nám již jen stačí zkontrolovat, zda běží server Apache a zda podporuje spouštění skriptů (v adresáři /var/www/cgi-bin) a můžeme se přihlásit přes webový prohlížeč - URL: http://localhost/cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl

Naposledy změněno: 1.8.2006 10:14