Neoficiální (3rd party) repozitáře pro CentOS

Pro CentOS je kromě základních repozitářů, které jsou standardně nastavené v distribuci (jedná se o repozitáře base, update, addons, extras, centosplus a contrib), k dispozici ještě pár dalších neoficiálních (3rd party) repozitářů ve kterých můžeme najít spoustu užitečného software.

Obsah/zaměření jednotlivých oficiálních repozitářů

base

Tento základní repozitář obsahuje identický software jako je na instalačních médiích (CD/DVD). Defaultně je zapnut.

update

Tento repozitář obsahuje opravy balíčků, které jsou v repozitáři base. Defaultně je zapnut.

addons

Je určen pro balíčky potřebné pro build hlavních distribučních balíčků, obvykle je prázdný. Defaultně je zapnut.

extras

Balíčky v tomto repozitáři jsou vyráběné a spravované samotnými vývojáři CentOSu a nové verze a opravy vycházejí poměrně brzo po jejich zveřejnění. Jedná se o doplňkové balíčky k základním distribučním balíčkům. Defaultně je zapnut.

CentOSPlus

Obsahuje balíčky od vývojářů a uživatelů CentOSu. Tyto balíčky mohou nahrazovat některé balíčky přímo v distribuci (buď se jedná o novější verze programů nebo o programy kompilované s větší podporou dalších přídavných funkcí). Obsahuje například jádro s rozšířenou podporou multimédií, MySQL verze 5, PHP verze 5, Postfix verze 2.2 kompilovaný s podporou jak MySQL tak PostgreSQL, rdesktop a další. Defaultně je vypnut.

contrib

Obsahuje balíčky od uživatelů CentOSu a to takové, které nekolidují s žádnými systémovými balíčky, tzn. nenahrazují je. Tyto balíčky neprochází testováním od vývojářů CentOSu a mohou být vydávány a opravovány se zpožděním. Defaultně je vypnut.

CS/GFS

Repozitář obsahující nástroje pro clustery a GFS (Global File System)

/etc/yum.repos.d/csgfs.repo:

[csgfs]
name=CentOS-4 - CSGFS 
baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/csgfs/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
CentOS-Testing

Repozitář pro testovací balíčky, které se po otestování dostanou do repozitáře CentOSPlus nebo CentOS Extras. Pozor, tyto balíčky zatím nemusejí korektně fungovat.

/etc/yum.repos.d/c4-testing.repo:

[c4-testing]
name=CentOS-4 Testing 
baseurl=http://dev.centos.org/centos/$releasever/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing
CentOS-Fasttrack

Repozitář obsahující balíčky s opravami bugů a s updaty na novější verze programů předtím než budou přesunuty do další updatované sady (viz Readme).

/etc/yum.repos.d/fasttrack.repo:

[fasttrack]
name=CentOS-4 - fasttrack
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=fasttrack
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/fasttrack/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-centos4

Obsah/zaměření a konfigurace jednotlivých neoficiálních repozitářů

Tyto repozitáře nejsou oficiálně poskytovány a podporovány CentOSem.

RPMForge

Tento repozitář vychází ze spolupráce Daga, Driese a dalších. Obsahuje několik tisíc balíčků pro CentOS, včetně mplayeru, xmms s podporou mp3 a dalších multimediálních i jiných balíčků.

/etc/yum.repos.d/rpmforge.repo:

[rpmforge]
name=Red Hat Enterprise $releasever - RPMforge.net - dag
#baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
mirrorlist=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/mirrors-rpmforge
enabled=1
gpgkey=http://dag.wieers.com/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
gpgcheck=1
ATrpms

Repozitář se spoustou aplikací v aktuálních verzích, především obsahuje multimediální aplikace jako je například MythTV. Pozor, balíčky v tomto repozitáři mohou nahrazovat některé systémové balíčky a může být díky tomu značně snížena stabilita systému.

/etc/yum.repos.d/atrpms.repo:

[atrpms]
name=ATrpms rpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/el$releasever-$basearch/atrpms/stable
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
KBS-Extras

Tento repozitář obsahuje pro CentOS přebuildované balíčky z extras repozitáře Fedory Core a případně další balíčky. Balíčky z tohoto repozitáře jsou považovány za stabilní a bezpečné.

/etc/yum.repos.d/kbs-extras.repo:

[kbs-CentOS-Extras]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever - Stable
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/extras/stable/$basearch/RPMS/
#baseurl=ftp://rpm.karan.org/pub/kbsingh/el$releasever/extras/stable/$basearch/RPMS/
enabled=1
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
gpgcheck=1

Případně misc repozitář a jeho testing varianta:

[kbs-CentOS-Misc]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever - Stable
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/misc/stable/$basearch/RPMS/
#baseurl=ftp://rpm.karan.org/pub/kbsingh/el$releasever/misc/stable/$basearch/RPMS/
enabled=1
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
gpgcheck=1
[kbs-CentOS-Misc-Testing]
name=CentOS.Karan.Org-EL$releasever - Testing
baseurl=http://centos.karan.org/el$releasever/misc/testing/i386/RPMS/
#baseurl=ftp://rpm.karan.org/pub/kbsingh/el$releasever/misc/testing/$basearch/RPMS/
enabled=0
gpgkey=http://centos.karan.org/RPM-GPG-KEY-karan.org.txt
gpgcheck=1
kde-redhat.sf.net

Repozitář obsahuje nejnovější (bleeding-edge) verze KDE. Pozor, při jeho použití dojde k updatu spousty balíčků ze základního systému jako např. KDE, QT, Samba, ...

/etc/yum.repos.d/kde.repo:

[kde]
name=kde
mirrorlist=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/redhat/mirrors-stable
enabled=1
gpgkey=http://apt.kde-redhat.org/apt/kde-redhat/kde-redhat.RPM-GPG-KEY
gpgcheck=1

Případné varianty KDE repozitáře lze nalézt v tomto repo souboru.

Naposledy změněno: 30.10.2006 16:23